Стъпки при регистрация на нова фирма

регистрация на нова фирмаНадеждното регистриране на фирма е от основно значение за успешното стартиране на всеки бизнес. Корпоративната култура изисква спазване на националното и международното законодателство по отношение на всички елементи в тази дейност, съобразно сферата на опериране на юридическото лице. Ето защо спецификата на целия процес е необходимо да се повери на професионалисти, които в детайли познават всички стъпки по отношение на регистрацията на нова фирма.

ФСК Актив има удоволствието да предложи тази услуга на една изключително атрактивна цена. Опирайки се на дългогодишния си опит в регистрирането на фирми, не само в София, ние познаваме в подробности целия процес и осъществяваме бързо и надеждно регистрация на всякакви юридически лица. ФСК Актив предлага пълния пакет услуги, независимо от юридическата дейност. В зависимост от това, можете да избирате между ООД, АД или ЕООД. Компетентен наш служител подробно ще ви обясни какви са разликите, за да можете да направите информиран избор.

Сроковете, в които регистрираме фирма, са възможно най-кратки – до три дни, и вече ще сте собственик. Много точно ще ви разясним какви са конкретните стъпки за регистрацията. В състояние сме да подготвим всички необходими документи за откриване на нова фирма и да ги изпратим към съответните институции за не повече от един работен ден.

Ако ни се доверите, за кратки срокове ФСК Актив ще оформи документално юридическото лице при стриктно спазване на законодателството в тази сфера. За да станете собственик на фирма, се изискват няколко стъпки от ваша страна, които трябва да направите. Първо, необходимо е да имате сметка в банка по ваш избор и да внесете необходимата сума за регистрация на новата фирма. Трябва също да внесете съответната държавна такса. Ще посетите лично и нотариус, за да заверите образец от подписа си. След това, готовите вече документи се носят лично от собственика в Търговския регистър, където тя се записва.

ФСК Актив ще ви предложи различни варианти за фирмена регистрация в зависимост от спецификата на бизнеса, който смятате да развивате. Ще ви помогнем при попълването на документите, като имаме възможността да ги придвижим към съответните институции, където не се налага личното присъствие на собственика. По този начин ще имате пълна прозрачност и яснота за целия процес по регистрирането на фирма, независимо къде е седалището и каква дейност ще развива.

По този начин ФСК Актив изгражда пълно доверие с клиентите си и продължава сътрудничеството си с тях и в бъдеще, което е много важно не само от чисто практическа гледна точка. То има и морално измерение, защото успешното развитие на дейността на една фирма се залага още при нейното създаване.

Нашият екип е съставен изцяло от професионалисти с многогодишен опит в счетоводната отчетност, което гарантира прецизността на всичките ни действия и високата отговорност, която носим лично към всеки наш отделен клиент. Същевременно това ни задължава да работим детайлно и експертно. А вие можете да ни се доверите изцяло.