Регистрация на нова фирма

1.регистрация на нова фирма Регистрацията на нова фирма в република България се извършва съобразно установената нормативна база и приетото законодателство в тази насока.

Важно е преди учредяването на фирмата да се изяснят няколко основни момента. Един от тях е коя ще е най-подходящата правна форма на бъдещото дружество – ООД, ЕООД, ЕТ, СД, ДЗЗД, АД. Те се различават по осигуряването, осчетоводяването, отговорността, разходите и редица други фактори. Ние можем да Ви консултираме по всички тези въпроси.

Друг важен въпрос е запазването на име. По този начин Вашата фирма ще бъде лесно запомнена и бързо разпознаваема.

Преди регистрацията е необходимо да се направят консултации по всички въпроси, които вълнуват учредителя на юридическото лице по отношение на регистрацията на фирмата и практическото извършване на това. По този начин регистрацията ще стане бързо, на една много приемлива цена, при спазване на всички законови изисквания и разпоредби. Важно е да се направи консултация с експерти  какъв тип фирма ще приляга най-добре на дейността, с която ще се занимава лицето – ООД, ЕООД, ЕТ или друго.

Едноличният търговец /ЕТ/ е първична форма за извършване на търговска дейност, която е подходяща за практикуване на дребен бизнес. Това е физическо лице, при което дейността не е мащабна и не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции или разходи. Това предполага и относително лесната процедура за регистрация на ЕТ. Кои са изискванията едно лице да стане ЕТ. На първо място то трябва да е навършило 18 години – да е дееспособно. То трябва да има местожителство на територията на страната. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на България. Лицето не трябва да е обявявано в несъстоятелност или осъждано за банкрут.

В българското законодателство е предвиден варианта за регистрация на фирма на името на чужденец. В това отношение националните закони са относително либерални.  Прилагат се същите правила като и за българските граждани в това отношение. Необходимо е само да се уточнят детайлите по учредяването на фирмата, всичко останало е наше задължение. Възможно е  бързо и лесно на името на чуждестранен гражданин една фирма да бъде регистрирана, независимо от нейната форма или предмет на дейност. Ако е необходимо, с чуждестранния гражданин може да има и преводачи да се избегнат неудобните моменти в превода на специфичната терминология.

Важно е да се уточни дали фирмата ще бъде регистрирана по ДДС или не. Ако се регистрира по ДДС е задължително да е ясно какви са ползите и вредите на един бизнес ако той е регистриран по ДДС и какви данъци е необходимо да плаща годишно. По този начин ще се постигне точна преценка за необходимостта от подобна регистрация.

Учредяването на фирма в България не е сложен процес, но в него е задължително да участва експерт, който да направи регистрацията и да насочи собственика към най-удачния вариант. Ако това се случи е гаранция за успешен бизнес и за липса на каквито и да било сблъсъци с данъчните и административните власти по време на осчетоводяването на дейността на физическото или юридическото лице. По този начин собственикът ще си гарантира до голяма степен надеждна печалба и сигурност в бъдещето развитие на бизнес предприятието си.