Финансови консултации

Компетентните финансови консултации са в основата на всеки успешен бизнес. Динамичната икономическа среда изисква гъвкавост и адекватни действия, точни прогнози и реалистично планиране. ФСК Актив e специализирана във финансовото консултиране както на различни по дейност и мащаб юридически лица – фирми, компании и тръстове, така и на отделни физически лица. Ние гарантираме адекватност и наистина работещи решения.

Засиленото търсене на услуги в областта на финансовото консултиране през последните години, свързано с икономическото възстановяване и активизирането на корпоративната дейносъ, ни амбицира да си изградим ясна и работеща стратегия по отношение на финансовите консултации и управление на личните финанси. Нуждата от повишаване на финансовата култура на участниците в реалния бизнес ни амбицират да повишаваме компетентността си да да отговаряме на най-високи изисквания и критерии.

Нашата счетоводна къща разполага със специализиран софтуер, чрез който се обработват всички документи. Това гарантира точност и прецизност и ви спестява ценно време защото водим кореспонденцията онлайн или чрез куриер. Това улеснява нашите клиенти, които не са от София и те получават същата качествена услуга.

Ние гарантираме точност, коректност и бързина на услугата. Постоянно следим международните трендове и най-новите условия във финансовото консултиране. Предлагаме услуга на световно ниво, която е съобразена с националните особености и актуалната среда в страната. С наша помощ ще можете да предугаждате тенденциите на пазара и винаги да сте готови за промените. По този начин ще осигурите спокойствието на вашия бизнес и ще можете постоянно да растете.

Свържете се със Счетоводна кантора Актив

Изпратете запитване, а ние ще се свържем с Вас в най-кратки срокове.

ФСК Актив може да предложи на клиентите си задълбочени финансови анализи, които ще помогнат за развитието и планирането на бизнеса им в средносрочна перспектива. Така ще си гарантирате ликвидност и ръст на приходите и печалбите, дори бизнес средата да е неустойчива, както във вътрешен, така и в международен план.

Можем да ви предложим надеждни и успешни решения по отношение на управлението на личните си финанси ако сте физическо лице. Така ще си гарантирате финансова сигурност и спокойствие за вашите приходи и разходи. ФСК Актив помага при кандидатстване за кредити и заеми като компетентно и оперативно изготвяме цялата необходима информация и апликационни форми за кандидатстване.

Ние можем да оценим вашия бизнес с независима оценка относно неговата тежест и активи. По този начин може лесно да изготвите финансов план за бъдещето му развитие и да си осигурите спокойствие и сигурност. Счетоводната ни кантора оказва помощ при инвестиране, съветваме за насоките на развитие, анализираме пазари и консултираме стартиращи проекти.

Можем да управляваме фондове, да подобряваме тяхната доходност и да увеличаваме печалбата и ръста на дяловото участие. Всеки предприемач с реални амбиции трябва да е много добре запознат с цялата терминология на отделните инструменти на отделното предприемачество.

Компетентният ни екип, съставен от професионалисти с дългогодишен опит, работи бързо и ефективно, като отделя специално внимание на всеки казус, независимо дали сте юридическо или физическо лице. С помощта на ФСК Актив София ще станете успешни, ще реализирате доходни финансови операции, ще си гарантирате спокойствие във всяко отношение.